O U R  S T O R Y
 
 

 
 
 
 

คุณเคยไหม? กับการต้องทนเผชิญกับปัญหา “กลิ่นเหม็น” ที่ขจัดออกได้ยาก ทั้งกลิ่นที่เกิดขึ้นกับร่างกาย และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นกับสิ่งของ สร้างความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งผู้ที่มีปัญหากลิ่นตัว หรือ กลิ่นเท้า จากกิจกรรมต่างๆ เช่นการทำงานที่ต้องใส่รองเท้าตลอดวัน จนเกิดกลิ่นเท้าตามมา ผู้ที่ออกกำลังกายที่ต้องเผชิญกับกลิ่นอับเหงื่อ รวมไปถึงกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นกับสิ่งของทั้งกลิ่นรองเท้าเหม็น กลิ่นเหม็นจากอุปกรณ์กีฬา กลิ่นอับนวมก็เป็นปัญหาเช่นกัน

ผู้ที่มีปัญหาเรื่อง “กลิ่นกาย” ที่มักจะใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไปที่ช่วยในการดับกลิ่น มีทั้งสเปรย์ดับกลิ่นกาย แป้งระงับกลิ่นกาย โรลออน หรือสารส้ม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมักจะมีส่วนผสมหลักจาก Aluminiumsalts ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดการเกิดเหงื่อ ส่งผลทำให้ปิดกั้นทางออกเหงื่อและรูขุมขนอุดตัน และไม่สามารถทำลายกลิ่นที่เกิดขึ้นโดยตรง การใช้งานมักจะใช้กับร่างกายบริเวณใต้วงแขนเท่านั้น
 
ผู้ที่มีปัญหา “กลิ่นจากของใช้หรือกลิ่นที่เกิดจากกิจกรรมพิเศษ” เช่น รองเท้า นวม กลิ่นในรถยนต์ กลิ่นห้องน้ำหรือกลิ่นจากอาหารทะเล กลิ่นจากสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ใช้แก้ปัญหาดังกล่าวมักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสารเคมีที่ช่วยดับกลิ่น ที่ไม่เหมาะกับการสัมผัสที่ผิว การใช้งานจะต้องระมัดระวังความปลอดภัย
 
สำหรับผู้ที่มีปัญหา และพยายามแก้ปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไป น่าจะเกิดความรู้สึกถึงว่าผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นทั่วไปนั้น มีข้อจำกัดในการใช้งานและ ให้ผลลัพธ์ที่ยังไม่ดีพอ

สเปรย์ดับกลิ่น SAA-AAD เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า เราต้องการแก้ปัญหาให้ผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปแล้วไม่ได้ผลหรือยังไม่พึงพอใจ  สเปรย์ดับกลิ่น SAA-AAD ถูกสร้างนวัตกรรม “การทำลายวงจรการเกิดกลิ่น ที่ไม่ใช่การกลบกลิ่นเหม็น” โดยผ่านการวิจัยและทดสอบการดับกลิ่นกับผู้ใช้งานจริง โดยปราศจากน้ำหอม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ที่สามารถพกติดตัวและใช้ในเวลาที่ต้องทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นหรือการเข้าห้องน้ำสาธารณะ

สเปรย์ดับกลิ่น SAA-AAD สามารถใช้ได้กับร่างกาย สำหรับผู้ที่มีปัญหากลิ่นตัวทั่วไปหรือกลิ่นที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่นการออกกำลังกาย กลิ่นเท้า กลิ่นติดมือจากบุหรี่ อาหารทะเล หรือจากนวมจากกีฬาชกมวย โดยการฉีดพ่นบริเวณร่างกายเมื่อมีกลิ่น หรือฉีดพ่นก่อนทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น โดยสเปรย์ดับกลิ่น SAA-AAD มีคุณสมบัติให้ความสะอาดอนามัย และให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวด้วยสารบำรุงผิวจากธรรมชาติ

สเปรย์ดับกลิ่น SAA-AAD ใช้ดับกลิ่นและให้ความสะอาดกับสิ่งของต่างๆ เช่น รองเท้า นวม สุขภัณฑ์ ของที่มีกลิ่นอับ กลิ่นที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง และกลิ่นที่เกิดตามสถานที่ต่างๆ เช่น กลิ่นในรถยนต์ กลิ่นในห้องน้ำ
 
 
Powered by MakeWebEasy.com